Ogłoszenie

Nowe posty nie wyświetlają się w działach: Zespoły, Manga, Anime, Dramy i filmy. Dlatego też prosimy o regularne odwiedzanie tych działów. Za utrudnienia przepraszamy.

#1 2011-07-11 12:04:02

Marlena19dw

Dorei

Zarejestrowany: 2011-07-11
Posty: 4
Punktów :   

System edukacji w Japonii

System edukacji w Japonii


W Japonii w czasach feudalnych magnaci zakładali szkoły dla dzieci ze stanu rycerskiego a gminy wiejskie prowadziły szkoły dla dzieci z rodów kupieckich i rolniczych. Terakoya - była pewnym typem szkoły prywatnej w miastach, gdzie nauczano w owych czasach pisania, czytania i arytmetyki dzieci z ludu. Kiedy Japonia otworzyła swoje granice w 1868r., jednym z ważniejszych priorytetów rządowych w okresie Meiji było przyjęcie zachodnich standardów ( głównie niemieckich oraz francuskich) w nauce i edukacji. W 1872r. został wprowadzony nowy, ogólnokrajowy system oświaty. Powstały wówczas państwowe szkoły podstawowe i średnie. W 1886r. wprowadzono w Japonii obowiązek nauki szkolnej przez 3 lub 4-y lata a w 1900r. - powszechne, obowiązkowe i bezpłatne nauczanie, przedłużone w 1908r. do 6-u lat. Po drugiej wojnie światowej wszystkie dzieci w wieku od 6-u do 15 lat objęte są obowiązkiem szkolnym przez okres 9-u lat.

Strukturę organizacyjną i zasady obecnego systemu oświatowego regulują dwie ustawy z 1947 roku - „Podstawowa ustawa o oświacie“ oraz „Ustawa o szkolnictwie“. Ustawy te m.in. zabraniają wszelkiej dyskryminacji oraz jakichkolwiek powiązań między oświatą i partiami politycznymi czy religią. Szkoły stały się koedukacyjne. System nauczania jest 5-o etapowy;
* przedszkole - wiek od 3 - 6 lat (pobyt trwa od 1 roku do 3 lat)
* szkoła podstawowa - wiek od 6 - 12 lat (nauka trwa 6 lat)
* szkoła średnia niższego st. - od 12 - 15 lat (nauka trwa 3 lata)
* szkoła średnia wyższego st. - od 15 - 18 lat (nauka trwa 3 lata)
* uniwersytet - (nauka trwa 4 lata), szkoły półwyższe (2 - 3 lata)                                                                                                                                                                                                         

Przedszkola – mają za zadanie zapewnić odpowiedni rozwój umysłowy i fizyczny poprzez stworzenie odpowiednich warunków środowiskowych oraz prowadzenie nauki dostosowanej do ich poziomu umysłowego i zdolności dzieci.

Szkoły podstawowe i gimnazja – są obowiązkowe, w szkołach podstawowych obowiązuje 3 stopniowa skala ocen gdzie 3 jest ocena najlepszą, w gimnazjach obowiązuje 5 stopniowa skala ocen. Oceny jednak nie są tu ważne, o poziome wiedzy ucznia świadczą wyniki z testów. Nauczyciel sam decyduje kiedy zrobić test czy sprawdzian. W gimnazjum testy są organizowane 5 razy w roku z 5 najważniejszych przedmiotów. Uczniowie ze wszystkich szkół piszą je jednocześnie, gdyż pytania są ustalone przez władze okręgu, można to porównać z naszymi testami na koniec gimnazjum.

Licea – uczniowie przyjmowani są na podstawie egzaminu wstępnego, można wyróżnić 3 rodzaje liceów: stacjonarne ( trwają 3 lata inne dłużej), okresowe ( dzielą się na dzienne i wieczorowe, gdzie program organizuje się w okresie 3 lub 4 lat), korespondencyjne.
Szkoły specjalne – mają pomóc dzieciom fizycznie lub umysłowo upośledzonym, wyróżniamy 3 rodzaje takich szkół :głuchych, ociemniałych, z innymi rodzajami upośledzenia.

Szkolnictwo wyższe – dzieli się na trzy rodzaje: 2-3 letnie junior collage, technical (5 lat) collage, uniwersytety (o przyjęciu decyduje egzamin (Ze względu na duży stopień trudności tych egzaminów, wielu uczniów w weekendy lub wieczorem w inne dni tygodnia chodzi na dodatkowe lekcje do specjalnych szkół korepetycyjnych), który obejmuje język obcy, japoński + matematyka, dwa przedmioty przyrodnicze do wyboru, dwa przedmioty społeczne i historia Japonii, w sumie każdy uczeń zdaje 7 przedmiotów. Trwają 4 lata, wyjątkiem są studia medyczne które trwają 6 lat. Oraz studia uzupełniające mgr (tytuł gakushi) 2 letnie i doktoranckie 5 letnie)

Poza państwowymi szkołami, naukę na wszystkich stopniach oferują szkoły prywatne (w szczególności na szczeblu przedszkolnym i uniwersyteckim). W 1994 r. aż 80% dzieci z przedszkoli, 30% uczniów ze szkół średnich wyższego st. i 73% studentów uniwersyteckich uczęszczało do placówek prywatnych.
Każda szkoła opracowuje własny program nauczania w oparciu o „Ramowy program nauczania” opracowany przez Ministerstwo Edukacji.

Rok szkolny w Japonii trwa od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku. W szkołach podstawowych i gimnazjach podzielony jest na 3 semestry: 1 trwa od kwietnia do lipca;2 od września do grudnia; 3 od stycznia do marca. W pozostałych szkołach jest to system 2 semestralny.

Wakacje są miesięczne w lecie od końca lipca do września, oraz w okresie zimowym na przełomie starego i nowego roku (dwa tygodnie) oraz przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego są dwa tygodnie przerwy. Zajęcia w szkole do 2002r. trwały przez 6 dni. Obecnie wszystkie soboty są wolne. Lekcje trwają od godz. 8.30 do ok.15.30. Od godz. 12.30 do 13.25 jest przerwa na posiłek. Klasy w szkołach podstawowych mogą liczyć nawet do 40-u uczniów. Klasy z kolei podzielone są na grupy. Poszczególne grupy codziennie mają dyżury w sprzątaniu pomieszczeń klasowych, korytarzy, toalet i innych pomieszczeń szkolnych. Wielu uczniów po południu uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne związane ze sportem lub innymi zainteresowaniami. Tradycyjnym strojem japońskiego ucznia ze szkół średnich jest czarny (w niektórych szkołach granatowy) mundurek zwany gaku –ran, ze stojącym kołnierzykiem i mosiężnymi guzikami. Mundurki dziewcząt tradycyjnie są granatowe z plisowanymi spódniczkami i tzw. kołnierzem marynarskim. Styl dziewczęcego ubioru (sera fuku, seifuku) nawiązuje do ubioru marynarzy z XIX w. a chłopięce mundurki są w stylu „militarnym“. Współczesne mundurki szkolne są wygodniejsze i bardziej atrakcyjne od tradycyjnycyh oraz mają zróżnicowany fason zimowy i letni.

Badania porównawcze nad edukacja w Japonii prowadzili Harold Stevenson i James Stigler porównując ją z edukacją w USA. Mieli oni możliwość rozmowy z nauczycielami, dyrektorami japońskich szkół. Zauważyli oni znaczne różnice w prowadzeniu zajęć lekcyjnych. W USA obowiązuje system prowadzenia zajęć w sposób spiralny czyli wraca się do omawianego zagadnienia wielokrotnie przy okazji innych tematów co w znacznym stopniu skraca czas na realizację założonego tematu. W Japonii każdy temat ma ustalony czas i w ciągu niego jest starannie omawiany, gdyż azjatyckie podręczniki bazują na tym, że jeśli dane pojęcie lub umiejętność wpojona jest w uczniów odpowiednio dobrze za pierwszym razem, nie ma potrzeby do niego wracać na późniejszych etapach nauki. Japończycy często korzystają z alternatywnych sposobów nauczania, przede wszystkim stosując pracę w małych grupach, oraz rozliczne pomoce i sprzęty.

Edukacja w Japonii ciągle się zmienia np. w high schoole chłopcy uczą się prac domowych. Te zmiany mają na względzie równość między mężczyznami i kobietami. Oraz wiele uwagi poświecono językowi angielskiemu aby nie był uczony podobnie jak w Polsce skupiając się głownie na względach gramatycznych, lecz praktycznych. Obecnie angielskiego w Japonii uczą obcokrajowcy dla których ten język jest językiem narodowym, ucząc dzieci wymowy i umiejętności swobodnej konwersacji.
Za kształt japońskiej polityki stypendialnej odpowiada Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii. Poza pokrywaniem kosztów nauki i utrzymania stypendystów, zapewnia im również bilety lotnicze (jeden bilet w obie strony na okres studiów), zwrot 80% kosztów leczenia oraz 25.000 JPY dodatku w pierwszym miesiącu po przybyciu do Japonii. Poza finansowanymi z budżetu państwa stypendiami istnieją także stypendia sponsorowane przez 175 fundacji prywatnych, 35 lokalnych organizacji wymiany międzynarodowej oraz 25 urzędów prefekturalnych i miejskich.

Nauka w Japonii nie jest celem samym w sobie. Stanowi środek do zdobycia wysokich kwalifikacji i uzyskania wysokiej pozycji materialnej. Prowadzenie wygodnego życia zależy w dużym stopniu od ukończonej szkoły.

Bibliografia:

1.Szkolnictwo w Japonii / Sabina Sawicka-Wilgusiak. Edukacja. - 1998, nr 1, s. 93-99
2. Edukacja w Japonii / Sahamoto Takuja, Akihisa Iamaguchi. Przegląd Oświatowy. - 1998, nr 19, s. 4-5
3. Wybór szkoły w Japonii : uwarunkowania polityczne i społeczne a polityka oświatowa / Mirosława Cylkowska-Nowak.  Edukacja. - 2008, nr 2, s. 74-84
4. Czego możemy nauczyć się od Japończyków? / Alice Gill, Liz McPice ; oprac. z ang. Renata Nowicka.  Nowa Szkoła. - 1996, nr 1, s. 60-61
5. Współczesna Japonia; Międzynarodowe Towarzystwo Oświatowe, Tokio, wyd. w Polsce 1989
6. http://www.mext.go.jp/
7. http://www.stat.go.jp/english/index.htm
8. http://www.japan-guide.com/e/e2150.html
9. http://park.org/Japan/TokyoNet/aip/HOT/ … japan.html
10. http://www.japonia.org.pl/?q=pl/node/87

Offline

 

#2 2011-07-12 09:42:50

 Jeanne

Gakusei

Skąd: Warsaw
Zarejestrowany: 2011-06-27
Posty: 59
Punktów :   
WWW

Re: System edukacji w Japonii

Dziękuję Ci bardzo za te informacje! Od pewnego czasu już się zastanawiałam nad tym, ale nie miałam czasu szukać. Teraz, kiedy tylko będę miała chwilę to ogarnę :)

Offline

 

#3 2011-07-12 10:35:31

Marlena19dw

Dorei

Zarejestrowany: 2011-07-11
Posty: 4
Punktów :   

Re: System edukacji w Japonii

Nie ma za co ja to przygotowywałam na zajęcia na uczelni (bodajże z pedagogiki porównawczej) wiec stwierdziłam że wstawię bo się kiedyś komuś może przydać :D

Offline

 

#4 2011-07-12 11:39:40

 Jeanne

Gakusei

Skąd: Warsaw
Zarejestrowany: 2011-06-27
Posty: 59
Punktów :   
WWW

Re: System edukacji w Japonii

I przydało! Dowiedziałam się wielu szczegółów, jak np. kiedy są przerwy wakacyjne i jakie są egzaminy :) teraz jeszcze tylko poszukam co znaczą skróty s-university, n-uni, etc :) Zapiszę to sobie z Twoim nickiem, ponieważ na pewno jeszcze mi się nie raz przyda!:)

Offline

 
Shoutbox!Facebook!Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi